Kdo jsme?

1VD_logo_2.png

 1 VALAŠSKÁ DÍLNA s. r. o. působí na trhu již od roku 2013. V tomto roce vznikl podnik PALOMINO, který reagoval na potřeby místních obyvatel ohledně dovozu obědů a poskytování služeb, především úklidu. V listopadu téhož roku byl otevřen první obchod Na ramínku se secondhandovým zbožím nejvyšší kvality. V roce 2018 vzniklo středisko Pralinky s příběhem, kde vyrábí lidé s hendikepy originální čokoládové potěšení. V roce 2020 se podnik Na ramínku rozšířil o šicí dílnu, kde švadleny šijí výrobky dle přání zákazníka a firemní dárky. Důraz je kladen hlavně na region a místní tradice. Dále je v provozu obchod, který se doplnil těmito výrobky. Všechny tři sociální podniky vznikly díky podpoře z fondů Evropské unie. 

Jaké hodnoty ctíme? 

 • Tolerance – jsme tolerantní vůči druhým

 • Podpora – navzájem tvoříme jeden tým

 • Inovace – realizujeme nové nápady

 • Profesionalita – každé zakázce se věnujeme efektivně s plným nasazením

Lidé s různými znevýhodněními jsou součástí naší společnosti, proto i zaměstnávání lidí s hendikepy by mělo být ve společnosti běžné.

 
134179783_412645390169138_74404657977387

Etický kodex

Jsme sociální podnik. Zaměstnáváme lidi se zdravotním postižením!

 • K lidem se chováme se vzájemnou úctou a respektem. Zákaz ponižování, šikany, vulgární
  komunikace, řvaní, fyzického násilí a výhružných gest. Pokud jsem svědkem porušení zákazu,
  jsem povinen to nahlásit svému nadřízenému.

 • S lidmi komunikujeme upřímně, nelžeme, nevymlouváme se, nežalujeme, nemanipulujeme,
  nemluvíme za zády, ale napřímo.

 • Jsme loajální a respektujeme rozhodnutí nadřízených.

 • Nekritizujeme. Pokud je potřeba předáme zpětnou vazbu vhodným, neurážlivým, neponižujícím, ale efektivním způsobem.

 • Ceny stanovujeme tak, aby byly korektní vůči firmě i zákazníkům.

 • Dodržujeme BOZP a PO a další aktuální pravidla a nařízení firmy. Zákaz výkonu práce po požití alkoholu a jiných návykových látek.

 • Svědomitě pečujeme o svěřené prostředky a majetek firmy. Neokrádáme firmu ani zákazníka. Pokud bude někdo svědkem tohoto jednání je povinen to hlásit svému nadřízenému.

 • Reprezentujeme firmu. Dodržujeme základní hygienické návyky, chodíme vhodně oděni a slušně se vyjadřujeme.

 • Do práce chodíme včas, dodržujeme pracovní dobu a plníme svědomitě nám svěřené úkoly.

 • Aktivně se podílíme na rozvoji a naplnění našich společných cílů. Nepoškozujeme dobré jméno firmy, nepomlouváme a nešíříme nepravdivé informace a to i po ukončení pracovního poměru.

Naše poslání 

Náš sociální podnik podporuje lidi se zdravotním znevýhodněním k návratu do běžného života a usiluje o co největší společenský prospěch.

P1054846.jpg
119783990_119612569879879_35745656175213

Naše vize

Chceme být příkladným zaměstnavatelem pro lidi se zdravotním postižením a zároveň respektovaným partnerem, který je zapojený do dlouhodobých sítí spolupráce.

Působíme na území celého

Zlínského kraje. 

zlinsky kraj logo .png