top of page

Kdo jsme?

1VD_logo_2.png

1 VALAŠSKÁ DÍLNA s. r. o. působí na trhu již od roku 2013. V tomto roce vznikl podnik PALOMINO, který reagoval na potřeby místních obyvatel. Zajišťuje obědy až pro 170 domácností denně, především seniorům, úklidy, údržbu zahrad, malokapacitní prádelnu. Postupem času a změnou poptávky na trhu se zrodila šicí dílna Na ramínku. Zde se šijí výrobky z ekologických materiálů, a především s lokální, valašskou, tématikou. Vše na přání zákazníka, především firem.


V roce 2019 vznikly Pralinky s příběhem. Zde lidé se specifickými potřebami ručně vyrábí originální čokoládové potěšení. Od pralinek, přes lízátka, čokolády až po špalky do horkého mléka. Dále je v provozu obchůdek, který je součástí pralinkárny a je zde možné nakoupit čokoládový sortiment i výrobky šicí dílny Na ramínku. 


Spolupracujeme se školami a dalšími institucemi. Nabízíme osvětu a exkurze v rámci našeho podniku. Příkladem je smluvní partnerství s Univerzitou Tomáše Bati ze Zlína, program pro mateřské, základní a střední školy. Jsme aktivní ve Zlínském kraji. Spolupracujeme s Czech Invest pro Zlínský kraj, Krajským úřadem a společně se snažíme síťovat sociální podniky a nabídnout jim možnost rozvoje a nových příležitostí.

Jaké hodnoty ctíme? 

 • Tolerance – jsme tolerantní vůči druhým

 • Partnerství – navzájem tvoříme jeden tým

 • Inovace – realizujeme nové nápady

 • Profesionalita – každé zakázce se věnujeme efektivně s plným nasazením

Lidé s různými znevýhodněními jsou součástí naší společnosti, proto i zaměstnávání lidí s hendikepy by mělo být ve společnosti běžné.

Our Mission
_1062244.jpg

Etický kodex

Jsme sociální podnik. Zaměstnáváme lidi se specifickými potřebami!

 • K lidem se chováme se vzájemnou úctou a respektem. Zákaz ponižování, šikany, vulgární
  komunikace, řvaní, fyzického násilí a výhružných gest. Pokud jsem svědkem porušení zákazu,
  jsem povinen to nahlásit svému nadřízenému.

 • S lidmi komunikujeme upřímně, nelžeme, nevymlouváme se, nežalujeme, nemanipulujeme,
  nemluvíme za zády, ale napřímo.

 • Jsme loajální a respektujeme rozhodnutí nadřízených.

 • Nekritizujeme. Pokud je potřeba předáme zpětnou vazbu vhodným, neurážlivým, neponižujícím, ale efektivním způsobem.

 • Ceny stanovujeme tak, aby byly korektní vůči firmě i zákazníkům.

 • Dodržujeme BOZP a PO a další aktuální pravidla a nařízení firmy. Zákaz výkonu práce po požití alkoholu a jiných návykových látek.

 • Svědomitě pečujeme o svěřené prostředky a majetek firmy. Neokrádáme firmu ani zákazníka. Pokud bude někdo svědkem tohoto jednání je povinen to hlásit svému nadřízenému.

 • Reprezentujeme firmu. Dodržujeme základní hygienické návyky, chodíme vhodně oděni a slušně se vyjadřujeme.

 • Do práce chodíme včas, dodržujeme pracovní dobu a plníme svědomitě nám svěřené úkoly.

 • Aktivně se podílíme na rozvoji a naplnění našich společných cílů. Nepoškozujeme dobré jméno firmy, nepomlouváme a nešíříme nepravdivé informace a to i po ukončení pracovního poměru.

Naše poslání 

Náš sociální podnik podporuje lidi se specifickými potřebami k návratu do běžného života, je aktivní, otevřený, přináší osvětu a usiluje o vymýcení předsudků vůči tomuto druhu podnikání.

_1062393.jpg
_1062332.jpg

Naše vize

Chceme jít příkladem v oblasti zaměstnávání osob se specifickými potřebami a zároveň být respektovaným partnerem, který je zapojený do dlouhodobých sítí spolupráce.

Působíme na území celého

Zlínského kraje. 

zlinsky kraj logo .png
bottom of page