top of page
_MG_2747_web_25.jpg

Od Zlínského kraje jsme obdrželi

Zvláštní cenu za společenskou odpovědnost. 

dc4LABqni.png
palomino .png

Služby pro firmy i širokou veřejnost

PRALINKY WHITE.png

Sladkosti s jedinečným příběhem

Šicí dílna

NA RAMINKU WHITE.png

Principy sociálního podnikání

Sociální 

Zaměstnáváme přes 60 lidí z toho 85 % je s mentálním, duševním, fyzickým či kombinovaným znevýhodněním. Podporujeme naše kolegy, zvyšujeme jejich kompetence a díky práci se posouvají dopředu i v osobním životě. Zaměstnáváme lidi z Valašského Meziříčí a blízkého okolí. Poskytujeme služby seniorům v místě. Rozhodování a řízení podniku je demokratické a na základě participace. Podnikáme se společenskou odpovědností a pravidelně se věnujeme osvětě v oblastí sociální ekonomiky, smyslu a udržitelnosti. Máme navázány pevné sítě s místními aktéry (Zlínský kraj, Czech Invest, Hospodářská komora) a sociálními podniky z celé ČR. 


Jsme členy:
https://www.spolecenskaodpovednost.cz/
https://tessea.cz/cz/ 

Ekonomický

Více než polovina ze zisku je zpět investována do sociálního podniku na zlepšení pracovního prostředí, do nových technologií a inovací. Příjem v podobě mezd je opět spotřebováván v místě. Pro sociální podnik je stejně důležité dosahování zisku jako zvýšení veřejného prospěchu. Zdroje nakupujeme především od jiných sociálních podniků nebo od lokálních dodavatelů.

_1062419.jpg
_1062296.jpg
_1062330.jpg

Environmentální

Obědy rozvážíme ve vratných obalech. Šijeme výrobky z ekologických materiálů a beze zbytku. Odpad minimalizujeme a maximálně recyklujeme. Hledáme cestu k alternativním obalům na výrobky, aby měly maximální využití a možnost recyklace.

Lidé s různými znevýhodněními jsou součástí naší společnosti, proto i zaměstnávání lidí s hendikepy by mělo být ve společnosti běžné. Bohužel tomu tak není a objevuje se zde mnoho překážek - někdy architektonické, někdy komunikační, a často jsou to také naše předsudky.

JSME SOCIÁLNÍ PODNIK. ZAMĚSTNÁVÁME LIDI SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI.

NAJDETE NÁS NA SOCIÁLNÍ SÍTÍCH 

Podpořte nás

v jednom z našich 3 sociálních podniků. 

_1062241.jpg
bottom of page