top of page
palomino .png

Služby pro firmy i širokou veřejnost

PRALINKY WHITE.png

Sladkosti s jedinečným příběhem

Šicí dílna

NA RAMINKU WHITE.png

Princip sociálního podnikání

Sociální podnikání jsou podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí, které hrají důležitou roli v místním rozvoji a často vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním nebo společenským znevýhodněním. Tato činnost je založena na principu tzv. trojího prospěchu - ekonomického, sociálního a environmentálního.

Zisk z tohoto podnikání je z větší části použit pro další rozvoj sociálního podniku (je to minimálně 51 %) nebo pro naplnění jeho obecně prospěšných cílů. Pro sociální podnik je stejně důležité dosahování zisku jako zvýšení veřejného prospěchu.

Sociální podnik se zavazuje, že bude zaměstnávat v minimální míře 40 % osob z cílové skupiny sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením, zejména osob dlouhodobě nezaměstnaných a osob s hendikepem. V rámci své činnosti uplatňuje principy rovných příležitostí.

Spolupracujeme s místními aktéry. Místní aktéři jsou například orgány místní samosprávy, pracoviště ÚP ČR, školy, další organizace s podobnými společensky prospěšnými cíli, tematické pracovní skupiny apod.

120226519_347443423365543_75888048890926
130962048_399013774865633_34723239617219
123662048_370825407684470_28693241427408

Lidé s různými znevýhodněními jsou součástí naší společnosti, proto i zaměstnávání lidí s hendikepy by mělo být ve společnosti běžné. Bohužel tomu tak není a objevuje se zde mnoho překážek - někdy architektonické, někdy komunikační, a často jsou to také naše předsudky.

JSME SOCIÁLNÍ PODNIK. ZAMĚSTNÁVÁME LIDI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM.

NAJDETE NÁS NA SOCIÁLNÍ SÍTÍCH 

Podpořte nás

v jednom z našich 3 sociálních podniků. 

bottom of page