top of page

Příběh "Čekanky"

1VD_logo_2.png

Nový vizuál vyjadřuje kvalitu, schopnosti, originalitu a odhodlání které je schopné obstát před konkurencí.

 

Součástí loga je květ čekanky, která je pro náš podnik symbolem.

 

Čekanka vyrůstá v prostředí plném překážek, kamení, skal, zdobí také valašské příkopy, kde ostatní rostliny nemohou růst. Vyroste do krásy a i přes všechna úskalí se stále rozrůstá a vzkvétá. Příběh identický se sociálním podnikáním, které díky principům a hodnotám dokáže překonat překážky z vnějšího prostředí. Přes nepřízeň a mnohdy počáteční nedůvěru vytváří originální a kvalitní produkty a poskytuje služby, které jsou konkurenceschopné.

Lidé s různými znevýhodněními jsou součástí naší společnosti, proto i zaměstnávání lidí s hendikepy by mělo být ve společnosti běžné. Bohužel tomu tak není a objevuje se zde mnoho překážek - někdy architektonické, někdy komunikační, a často jsou to také naše předsudky.

JSME SOCIÁLNÍ PODNIK. ZAMĚSTNÁVÁME LIDI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM.

SPOJUJEME

3 SOCIÁLNÍ PODNIKY 

bottom of page