top of page

Systém náhradního plnění

Slouží jako jedna z možností plnění povinného podílu. Ten zákon udává zaměstnavatelům, kteří mají více jak 25 zaměstnanců. Ti jsou ze zákona povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, a to v 4% poměru k celkovému přepočtenému počtu zaměstnanců. 

 • Splníte zákonem stanovený povinný podíl OZP

 • Ušetříte na odvodech státu

 • Podpoříte zaměstnávaní OZP

 • Peníze neodevzdáte pouze státu, ale navíc získáte užitečné služby

 • Včasným zajištěním služeb splníte povinné podmínky

 • Postaráme se o administrativu

 • Vyhnete se pokutě 1.000.000 Kč

Poskytuje náhradní plnění ve smyslu §81 odst. 2 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb.

Splňujeme limity dané zákonem pro poskytování náhradního plnění. Přímo zaměstnáváme více než 50 % zdravotně postižených osob (OZP) z celkového počtu pracovníků.

 • Jsme spolehlivý partner již od roku 2013. V oblasti poskytování služeb a výroby máme výborné reference.

 • Pracovali jsme například s Onsemi Conductor, Robe, Continental, Deza a. s., CBG, Diakonie ČCE. 

 • Splnění zákonné povinnosti – čerpáním náhradního plnění u naší firmy, která zaměstnává více jak polovinu OZP, splníte předepsanou povinnost v souladu se zákonem. Vyhnete se tak případnému finančnímu postihu. Pokuta může být udělena až do výše 1 mil. Kč.

 • Pomocí náhradního plnění ušetříte velké finanční částky za odvod státu. Státní příspěvek musí odvádět každá firma nebo organizace nad 25 zaměstnanců pro splnění svého podílu, pokud nezaměstnává OZP nebo nevyužije náhradní plnění.

 • Výhodné a praktické nakoupení výrobků, využití služby nebo zadání zakázek pro naše zaměstnance. Naši zaměstnanci poskytují služby (úklid, kompletace, rozvoz) a zároveň vyrábí šité výrobky a pralinky dle přání zákazníka vhodné jako firemní propagační materiály nebo dárky.

 • Využijete-li náhradní plnění jako efektivní způsob pro splnění svého podílu, nemusíte zaměstnávat OZP ani vykonávat související administrativní a účetní úkony vyplývající z povinností zaměstnavatele dle zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.

bottom of page